Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

project covid 19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11151-C01 бяха предприети дейности за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като с безвъзмездното финансиране бяха покрити разходи за наем и възнаграждения на служителите на фирмата..

С помощта на безвъзмездното финансиране, АВЕНТУРА ТЕХНОЛОДЖИС ООД успя да се разплати със своите доставчици и служители и да стабилизира дейността си, въпреки намалелите си приходи. В допълнение, дружеството ни получи необходимото време и средства, за да адаптира дейността си към променената обстановка и да остане на пазара, на който оперира.

Бенефициент: АВЕНТУРА ТЕХНОЛОДЖИС ООД

Обща стойност: 7200.00 лв., от които 6120.00 лв. европейско и  1080.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020 г.
Край: 02.12.2020 г.